ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΑΠΟ ΤΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΑΙΤΗ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

The KAITH PAPAPOSTOLOU Charitable Love Foundation wishes you to be inspired by Jesus’ sacrifice in order to come closer to each other, offering all we can unconditionally.

 

The Resurrection!
Easter greetings!